Tolka din slaktavräkning – Får & Lamm

Uppgifterna i slaktavräkningen från slakteriet innehåller mycket information som ger viktig återkoppling till sig som djurägare. I denna guide presenteras översiktligt vad de olika uppgifterna betyder för att underlätta tolkning av resultatet från slakten.

Tolka din slaktavräkning – Får & Lamm