Uppdaterade riktlinjer för beslut om skyddsjakt på stora rovdjur

Redovisning av Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om att uppdatera riktlinjer för skyddsjakt efter varg. De nya riktlinjerna ersätter fr o m 2024-03-22 de tidigare tumreglerna från 2006.

Uppdaterade riktlinjer för beslut om skyddsjakt på stora rovdjur