Uppfödningssystemets påverkan på slaktkroppens och lammköttets kvalitet

I studien ingår försök på 80 bagglamm som fötts upp på Götala och slaktats på Skara lammslakteri. Stalluppfödning ger högst tillväxttakt

Arbetet undersöker inte bara sambandet pH och temperatur utan även hur olika produktionsmodeller påverkar tillväxt, slaktkroppskvalitet och köttkvalitet.

Forskningsrapporten The effect of production system on carcass and meat quality in lambs ››

Läs mer
Agroväst: Ny studie för utvärdering av lammuppfödningsmodeller ››