Vägledning för djurägare och transportörer vid djurskyddsbedömning av får inför transport till slakt

Vägledning för FÅR