Våra bästa betestips

  • Årets viktigaste träckprov: kontroll av tackor före betessläpp och vid behov avmaskning. Avmaska aldrig utan att veta att det verkligen behövs, kontrollera alltid först genom att ta träckprov. Avmaska rätt djur med rätt preparat vid rätt tidpunkt, kontakta fårkunnig veterinär innan beslut om avmaskning.
  • Parasitfritt välkomstbete (alltså ej betats av får förra betessäsongen) till grupper med lamm.
  • Kontroll av lammen löpande under sommaren med träckprov.
  • Mycket bra om man kan använda återväxt efter vallskörd – mycket näring och lite parasiter – t ex. till avvanda lamm.
  • Gärna rotera beten /växelbeta med andra djurslag för att hålla parasittrycket nere under säsongen. När det gäller växelbete med andra djurslag så fungerar strategin inte med getter eller kameldjur eftersom de delar många parasiter med fåren.
  • Tänk smittorisk av stora leverflundran om sambete/växelbete med nöt. Bäst att låta fåren beta före nöten och sen undvika flundre- beten till fåren från cirka augusti.
  • Tänk på att inte betet får vara för högt. Grov tumregel: lämplig beteshöjd när man släpper på djuren är en gammal iphone som står upp, och när höjden är som en gammal iphone som ligger ner är det dags att flytta till nästa bete.
  • Glöm inte mineralfodret på betet.
  • Köp inte in parasiter/eller ännu värre resistenta parasiter. Så avmaska och ta en behandlingskontroll av djuren i karantän
  • Viktigaste och enklaste tipset – Bli kund hos Gård &Djurhälsan och få personlig, gårdsanpassad rådgivning!

Källa: Gård & Djurhälsan