Varför är skördetiden så avgörande för vallgräsens näringsvärde?

Via Epsilon