Videos to help understand the evaluation

En serie filmer, 3 till 5 minuter långa, om hur avelsvärdering fungerar i Australien. Det finns även en pdf som kort sammanfattar filmerna.