Viltskadecenters rekommendationer om bidrag och ersättningar till tamdjur och hundar

Länk till Viltskadecenters rekommendationer för bidrag och ersättning i samband med rovdjursskador på tamdjur och hundar finns här, tillsammans med tekniska rekommendationer för rovdjursavvisande stängsel (RAS) och information om bidrag till RAS: Viltskadecenters hemsida