Visste du att …

 
Här har LRF samlat 17 faktatunga påståenden om jordbruk och miljö. Visste du till exempel att gödseln från betesdjur är en förutsättning för ekologisk odling?

Artikel via LRFs hemsida