Wool in Aquatic Environments

Artikel på engelska som jämför olika materials nedbrytningstid i havsmiljö.