Lämna synpunkter på Gård & Djurhälsans rådgivning

Som en följd av att det nya bolaget Gård & Djurhälsan bildats kommer innehållet i det som tidigare var Fårhälsovårdens paket att förändras under 2016.

Gård & Djurhälsan vill gärna veta vad fårägare tycker om rådgivning, och är tacksamma om ni svarar på en enkätundersökning som är öppen till och med den 25 juli 2015.

Undersökningen tar 5-10 minuter att fylla i och är anonym, om man inte frivilligt väljer att lämna sina kontaktuppgifter i slutet av enkäten.

Till enkäten ››