Länsstyrelse JO-anmäls för hantering av fårärende

Källa: ATL
En lantbrukare i Norrbottens län, som blev tillfrågad att hjälpa till då länsstyrelsen beslagtog 250 får från en annan lantbrukare, ifrågasätter starkt kompetensen hos de inblandade tjänstemännen. Han JO-anmäler nu myndigheten.

Myndigheten gjorde bedömningen att djuren var i så dåligt skick att de skulle avlivas och lantbrukaren kallade ihop folk som skulle assistera vid denna omfattande operation.

Inom en vecka kom dock nya order från länsstyrelsen. Fåren skulle inte avlivas utan i stället transporteras till annan ort där de skulle beta på övergiven åkermark inom ramarna för ett projekt.