Ang. hantering av skyddsjaktbeslut

Svenska Fåravelsförbundet har meddelat Länsstyrelsen i Stockholms län sitt missnöje över länsstyrelsens syn på vad en skyndsam hantering av skyddsjaktbeslut innebär
och att vi förväntar oss ett beslut på insända skyddsjaktansökningar före kl 16:00 idag (12 augusti).

I annat fall ser Svenska Fåravelsförbundet det som nödvändigt att starkt överväga en anmälan till JO med anledning av hur Länsstyrelsen agerar i sin myndighetsutövning.