Lättnader väntar i maedi-visnaprogrammet

Källa: Land Lantbruk & Skogsland
Det svenska maedi-visnaprogrammet för får har varit så framgångsrikt att det nu går att dra ner på provtagningen. Besättningar som varit fria från sjukdomen i många år slipper de omständiga proverna.

Sedan 1993 har svenska fårägare haft möjlighet att ansluta sig till maedi-visnaprogrammet som sköts av Svenska Djurhälsovården. I juli hade knappt 130 000 får, ett år eller äldre, nått den högsta friskstatusen inom programmet. Det motsvarar knappt hälften av de vuxna fåren i Sverige.

Eftersom programmet varit framgångsrikt och bara omkring fem procent av de svenska fåren i dag bedöms vara smittade, anser Svenska Djurhälsovården att det går att minska antalet provtagningar som djurägarna måste göra. För en frisk besättning ska totalt fyra provtagningar räcka. Därefter behöver djurägaren bara regelbundet skicka in en försäkran om att fåren inte kommit i kontakt med djur med lägre smittskyddsstatus.

– Programmet fortsätter men vi tar färre prover, säger Andrea Holmström, chefveterinär på Fårhälsovården.

Hela artikeln Lättnader väntar i maedi-visnaprogrammet ››