Lammdödlighet i Storbritanninen

Källa: NADIS – National Animal Disease Information Service
I anslutning till den norska undersökningen om lammdödlighet, och vilka förebyggande åtgärder som har bäst effekt, kan det vara intressant att också studera dessa siffror från Storbritanninen.

I välskötta vaccinerade besättningar som lammar inomhus, eller utomhus vid lämpligt väder, bör den perinatala lammdödligheten (dödfödda och döda under första levnadsveckan) vara under 7 %, möjlig att få ner till 5 %.

Den svenska statistiken (Elitlamm/alla raser) för alla raser ser ut så här:
Dödfödda: 2 %, död 0-5 dagar: 3 %, 6-60 dagar: 1 %, dag 61 och senare: 3 %.
Sammantaget ger det en lammöverlevnad på 91 %.

Den svenska statistiken går dock inte att jämföra rakt av med den brittiska då man inte räknar på samma sätt. I Storbritannien räknar man bortfall efter skanning som lammdödlighet, den svenska statistiken startar vid födseln.

De viktigaste faktorerna som påverkar lammdödlighet identifieras i NADIS-artikeln som:

  • Management, särskilt utfodring
  • Övervakning
  • Infektionssjukdomar

Rätt utfodring av tackorna, hullbedömning, rätt födelsevikt på lammen och vikten av att lammen får i sig råmjölk samt att tackan producerar tillräckligt med mjölk – det mesta känner vi igen som avgörande faktorer för en hög lammöverlevnad. Artikeln innehåller också en del fakta som inte känns igen från svenska förhållanden. T ex understryker man att två jod-behandlingar navelsträngen är en av tre nyckelfaktorer för en bra start i livet. Något som väl inte praktiseras säskilt utbrett i Sverige?

Ensuring Survival of Newborn Lambs ››