Lämna förslag på regelförenklingar före nyår

Antalet lagkrav som berör lantbruksföretag ökade med 120 % under perioden 1996 till 2016.

Har du tankar och idéer om hur regelbördan för svenskt lantbruk kan minskas? Enklare regler samlar in förenklingsförslag som tas vidare för en analys av vilka effekter förslaget förväntas få. De inkomna förslag kommer analyseras av forskare, branschexperter och myndigheter.

Du har möjlighet att skicka in förslag fram till 31 december 2021.

Lämna förslag på sidan Enkla regler.se

Bakom Enklare regler står LRF, Hushållningssällskapet, Växa och SLU.