Lansering av grovfoderverktyget.se

Den 6 februari lanserades grovfoderverktyget.se. Ett nytt webbaserat verktyg för att planera och följa upp grovfoderodlingen på gården.

Här kan du som lantbrukare eller rådgivare planera, dokumentera och beräkna produktionskostnaden av grovfodret. I Grovfoderverktyget finns även en kunskapsbank med lättillgänglig fakta.

Webbverktyget riktar sig till alla som jobbar med grovfoderodling. Delar av verktyget kräver användarlicens. Denna är kostnadsfri t.o.m. 30/6 2014. Man registrerar sig via hemsidan.

Bild: Grovfoderverktyget

Räkna snabbt ut din produktionskostnad
Genom att mata in några grunddata om gården plockas en typkalkyl fram. Därefter kan justeringar göras av exempelvis insatsmedel, maskinanvändning och lagringskostnader. Kalkylen sparas och kan sedan kopieras och användas för jämförelser mellan år eller olika alternativ. Verktyget ger också tillgång till schablonmaskinkostnader. Resultaten kan jämföras med andra gårdar i anonyma sammanställningar. Separata kvalitets- och kostnadsberäkningar kan göras genom mindre beräkningsmallar som kallas ”Räknehjälp”.

Kunskapsbank och dokumentation
Grovfoderverktyget har en kunskapsbank med såväl snabba råd och fakta som fördjupning. Kunskapsbanken är kostnadsfritt öppen för alla. Lättillgänglig information om hur produktionen kan optimeras finns under ”Rådgivaren” och under ”Biblioteket” samlas djupare kunskaper inom varje område. Verktyget kan också användas för dokumentation, t.ex. samla sina foderanalyser.

Projektgrupp
Projektet har drivits av Hushållningssällskapet sedan 2011 med Hans Hedström i spetsen. Övriga deltagare i gruppen har varit Linda af Geijersstam (Kalmar), Linda Karlsson (Falkenberg), Cecilia Åstrand (Skellefteå) och Hulda Wirsén (Luleå/Kalix).

Projektet ingår i satsningen Kraftsamling mjölk och är finansierat av jordbruksverket.