Lapptyg för vatten

Källa: Vilskadecenters nyhetsbrev 2-2012
Under hösten har Vilskadecenter tagit fram ett slags ”lapptyg för vatten”. Lapptyget består av en flytlina med färgade flytbojar med några meters mellanrum.

Med jämna mellanrum sitter också vakare med flaggor. Hur tätt de sitter är helt justerbart, men ungefär en var 15:e meter rekommenderas. Lapptyget hålls på plats med hjälp av lätta ankare, som också gör det möjligt att lägga lapptyget i exempelvis en båge ut från stranden.

Foto: Viltskadecenter

Hundar i olika storlekar har använts för att testa om vargar skulle ha svårt att rent fysiskt simma över lapptyget, då det ligger i vattnet. Resultaten var entydiga, hundar upp till en tax storlek kommer inte över. Är hunden större gör den det utan problem. Lapptyg för vatten utgör således inte ett fysiskt hinder för en varg, vilket lapptyg på land förvisso inte heller gör.

Från användningen av lapptyg på land vet man att det är avgörande för funktionen att tyglapparna kan fladdra fritt, i annat fall vänjer sig vargarna snabbare vid företeelsen. Det finns idag ingen anledning att anta att vargarna reagerar på ett helt annorlunda sätt då de träffar på ett lapptyg i vatten, därav vakarna med flaggor.

Lapptygen för vatten ligger i säckar om cirka 200 meter. Vakare och lätta ankare fraktas separat. Priset är cirka 25 kr/meter.