Libyen: Krig, valutaoro och smuggling slår hårt mot fårnäringen och inhemska raser

Krig, valutaoro och smuggling har inneburit stora problem för den Libyska fårnäringen och ligger bakom att antalet djur av de inhemska manfåren minskar.

Djuren är viktiga både för kött- och ullproduktion, men sedan inbördeskriget som startade 2014 bröt ut har möjligheterna för fårföretag förstörts. Abdulla Elmansoury, professor i fysiologi vid International Medical University i Benghazi och tidigare även fåruppfödare, säger att det 2014 fanns 7 150 000 får av olika raser i Libyen. Sedan dess har antalet minskat till följd av konflikter mellan ett stort antal beväpnade grupper. Några exakta siffror har myndigheter inte kunnat ta fram då det är ett alltför farligt arbete.

Den svarta marknaden driver också upp kostnader för foder och arbetskraft inom jordbruk, och detta i sin tur driver upp priserna för får. Priset för en bra avelsbagge ligger nu mellan 1400–1750 USD, beräknar Dr Elmansoury. Yngre baggar för slakt kostade under Eid Al-Adha 490–1330 USD (ca 4300–12000 SEK).

Traditionellt handlar man mest med djur via lokala marknader, men under de sista åren har några bönder börjat sälja djur via den populära online-markanden ly.opensoq.com. Andra marknadsför sina djur via Facebook.

Utöver den legala handeln så driver de höga priserna på en ökad smuggling av får till Egypten, Tchad och Sudan ökat, vilket enligt Dr Elmansoury är ett hot mot den inhemska livdjursstammen.

Global Meat News: War, currency woes, smuggling hit Libyan sheep sales ››
Översatt med Google ››