Lövsta slakteri öppnar nya möjligheter

I dagarna kom det positiva
bygglovsbeskedet för ett nytt slakteri i anslutning till Sveriges
lantbruksuniversitets, SLU:s nya djuranläggningar på Funbo-Lövsta strax
utanför Uppsala.

Slakteriet är välkommet då de senaste
slakterinedläggningarna har gjort att slaktkapaciteten i Uppland är
begränsad och transportavstånden har ökat.

SLU får nu närbelägna
resurser för både forskning och undervisning. Slakteriet beräknas att
stå klart i början av år 2011.

Slakteriet ska
drivas av ett lokalt slakteriföretag, Faringe Kött och Slakt AB.
Lars-Henrik Säfström, en av delägarna, menar att det finns en stor
efterfrågan bland länets lantbrukare att få slakta nära och slippa
långa transporter. Slakteriet ska slakta nöt, gris, lamm, häst och
fjäderfä i mindre skala, och kommer att ta emot slakt från närbelägna
gårdar i Uppland samt SLU:s egna slaktdjur. Man kommer även att kunna
slakta ekologiskt uppfödda djur i anläggningen.

Anläggningen
byggs för slakt och styckning. Vidareförädling ska ske i nära samarbete
med den lokala charkfirman Andersson & Tillman AB.
Enligt VD Ulf
Tillman har man länge önskat skapa ett helhetskoncept för lokalt kött i
Uppland, och nu närmar man sig en lösning som ger möjlighet att kunna
erbjuda handeln i Uppland kött och chark från lokalt uppfödda djur.

Arvid
Uggla, dekanus vid fakulteten för veterinärmedicin och
husdjursvetenskap, uttrycker SLU:s tillfredsställelse över att man nu
kommer att kunna erbjuda anpassade lokaler för undervisning och
forskning kring slakt och kött. Forskare och lärare kommer att bidra
till att det nya slakteriet blir en bra övningsanläggning för
studenterna vid VH-fakulteten.

Här kan forskning om djuromsorg vid
slakt och köttkvalitet göras, till glädje för svenska konsumenter. Med
Lövsta slakteri kommer sista pusselbiten på plats i kedjan från jord
till bord för både forskningen och undervisningen inom husdjursområdet
i Sverige.

För ytterligare information:

Arvid Uggla, SLU, tel 018-67 16 93

Lars-Henrik Säfström, Faringe Kött och Slakt, tel 0704-13 77 77

Ulf Tillman, Andersson & Tillman, tel 076-788 45 01