Om utskick från lokalföreningarna

Vi följer upp tävlingen om e-postadresserna och som vi presenterade på ordförandekonferensen 2019, med möjlighet för lokalföreningarna att få hjälp av kansliet med epostutskick.

Tidigare har ni i lokalföreningarna kunnat få adressetiketter för fyra utskick per år till era medlemmar. Ni har också kunnat debitera kostnad för porto, papper och kuvert till SF centralt. Men nu ändrar vi upplägget och använder det register som har skapats med hjälp av er.

Ändringarnas syfte är både att ni i lokalföreningarna ska kunna nå ut till alla era medlemmar med mer information, och att vi behöver se över kostnaderna för medlemsutskick då portokostnaden ökat mycket.

För att stimulera de lokalföreningar som inte riktigt fick till det när det gäller insamling av epostadresserna, så har vi delat lokalföreningarna i två grupper. De som saknar färre än 20 epostadresser och de som saknar fler än 20 epostadresser. Vi hoppas givetvis att vi snart ska kunna räkna in alla lokalföreningar i den gruppen med de som saknar färre än 20 epostadresser.

Så i fortsättningen gäller för er som saknar färre än 20 epostadresser följande:

  • Vi hjälper er med 6 utskick per år, via epost till de med epostadress och via brev till övriga i lokalföreningen.
  • Färdigt underlag ska vara i text-format, det vill säga text direkt i ett mail eller i en Word-fil. Även bilder kan bifogas eller klistras in i textfilen (bildformat jpg eller png).
  • Underlaget skickas till Britta och behöver inkomma 5 vardagar före senaste utskicksdag.
  • Vill ni skicka ut medlemsinformationen själva, kan ni hur ofta som helst begära ut en medlemslista som innehåller epostadresserna.

För er som saknar fler än 20 epostadresser så gäller samma villkor som innan epost-tävlingen, men vi har minskat antalet utskick med ett:

  • Ni kan beställa adressetiketter via förbundet och få ersättning för utlägg för tre utskick per år.
  • Ni ombesörjer då brevutskicket själva, och skickar kvitton för porto, papper och kuvert till ekonomi@faravelsforbundet.com.
  • Ni får hur ofta som helst begära ut en medlemslista som innehåller epostadresser till era medlemmar.

Styrelsen
Svenska Fåravelsförbundet