Om utskick från lokalföreningarna

Det finns möjlighet för SFs lokalföreningar att få hjälp av kansliet med epostutskick till lokalföreningens medlemmar.

För lokalföreningar som saknar färre än 20 epostadresser till sina medlemmar gäller:

  • Vi hjälper er med 6 utskick per år, via epost till de med epostadress och via brev till övriga i lokalföreningen.
  • Färdigt underlag ska vara i text-format, det vill säga text direkt i ett mail eller i en Word-fil. Även bilder kan bifogas eller klistras in i textfilen (bildformat jpg eller png).
  • Underlaget skickas till Erica och behöver inkomma 5 vardagar före senaste utskicksdag.
  • Vill ni skicka ut medlemsinformationen själva, kan ni hur ofta som helst begära ut en medlemslista som innehåller epostadresserna.

För lokalföreningar som saknar fler än 20 epostadresser gäller de äldre reglerna:

  • Ni kan beställa adressetiketter via förbundet och få ersättning för utlägg för tre utskick per år.
  • Ni ombesörjer då brevutskicket själva, och skickar kvitton för porto, papper och kuvert till ekonomi@faravelsforbundet.com.
  • Ni får hur ofta som helst begära ut en medlemslista som innehåller epostadresser till era medlemmar.

Styrelsen
Svenska Fåravelsförbundet

Informationen har uppdaterats: 2022-11-01