LRF Jönköping: Brist på grovfoder inför vintern

Nästan en fjärdedel av djurbönderna i Jönköpings län har ingen plan för hur de ska lösa vinterns foderbehov. Hälften har bara skördat mellan 20 och 50 procent av sitt grovfoder.

Över 600 LRF-medlemmar i Jönköping har svarat på en enkät om hur mycket foder och bete de har nu och hur de räknar med att klara kommande behov. LRF-medlemmarna i övriga landet kommer att kunna svara på motsvarande enkät.

Gemensamt för alla svar är att det saknas grovfoder inför vintern. 46 procent svarar att de har skördat mellan 20 och 50 procent av grovfoderbehovet.
– De svar vi fick in bekräftar den bild som vi hade av läget i länet. Tredjeskörden är väldigt viktig framöver, säger Anders Friberg, ordförande för LRF Jönköping.

Hela artikeln
Land Lantbruk: LRF Jönköping: Brist på grovfoder inför vintern ››

Läs också
SVT Nyheter Dalarna: Efter torkan: Bönder hoppas på en stor tredje skörd ››