LRF om regeringens vargbeslut


”Djupt beklagligt att fundament i vargpolitiken raseras”

17 augusti 2011.

– Det är djupt beklagligt att
EU-kommissionen har pressat Sverige att frångå en rovdjursförvaltning
som har stöd av en mycket stor majoritet i riksdagen. Därmed raseras – i
bästa fall tillfälligt – ett fundament för vargpolitiken, licensjakten.
Detta är inte ett beslut LRF önskar. Det säger LRF:s förbundsordförande
Helena Jonsson i en kommentar till dagens regeringsbeslut.

– Det är illa för det fortsatta arbetet
med rovdjursförvaltningen att licensjakten på varg för 2012 inte kommer
att genomföras. Jag känner starkt för människor i de bygder där
rovdjurstrycket är stort. Jag delar deras oro, säger Helena Jonsson.

– Trots detta går det att ha viss
förståelse för beslutet med tanke på de långtgående konsekvenser för
rovdjursförvaltningen som en fällande dom i EU-domstolen kan medföra.
Det är sannolikt ett ännu sämre alternativ, säger Helena Jonsson.

– Inte heller är slopandet av "taket"
för vargstammen innan dess att rovdjursutredaren lagt fram sitt
slutbetänkande önskvärt. För LRF är nu det viktigaste att skyddsjakten
efter snabbutredning kan utökas eller omformas så att medlemmarnas
förluster av djur och andra olägenheter som vargstammen åstadkommer
minimeras. Skyddsjakten måste utformas så att besluten kan tas snabbt
och jakten bli effektiv, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.