LRF:s Kraftsamling lamm

LRF satsningen Kraftsamling Lamm har lett
till flera framsteg för Sveriges lammproducenter.

Det finns en stor framtidstro bland Sveriges
lammproducenter och lammproduktionen ökar. Men den ökade produktionen av
svenskt lammkött räcker inte till för att motsvara efterfrågan. Mer än
hälften av allt lamm som svenskarna äter är importerat. Därför
Kraftsamlingssatsar LRF tillsammans med Jordbruksverket på får- och
lammnäringen.
Här ser du resultatet av satsningen.

Datorbaserad stalljournal för får
Kravet på individuell journalföring trädde i kraft vid årsskiftet och
ökade den administrativa bördan för svenska lammproducenter.
För att
underlätta för lammproducenterna har LRF tillsammans med
Jordbruksverket, Elitlamm och Svenska Fåravelsförbundet lyckats
genomdriva att produktions-styrningsverktyget Elitlamm har godkänts som
stalljournal. Journalen ersätter pappersvarianten och producenten kan
enkelt journalföra händelser i besättningen direkt på webben.

Mer information om Stalljournalen finns på www.elitlamm.com
För
kurser i Elitlamm kontakta info@elitlamm.com

Internationella föreläsare
Inom ramen för Kraftsamling Lamm erbjuds möjligheten att lyssna på
intressanta internationella föreläsare. Tanken är att vi ska kunna dra
nytta av de erfarenheter som våra utländska kollegor har av
lammproduktion. Målgruppen är landets samtliga lammproducenter och
lammrådgivare.

Här kan du läsa mer om föreläsare som kommer till Sverige.

För mer information kontakta Titti Strömne,
tel 070-589 32 33, e-post titti.stromne@telia.com

Kunskapsbas för lammproducenter
Under 2010 skapas en kunskapsbas på nätet för lammproducenter. Där
samlas information om lammproduktion.

För mer information kontakta Titti Strömne,
tel 070-589 32 33, e-post titti.stromne@telia.com

Rådgivningsverktyg inom lammproduktion
Under 2010 lanseras Elitlamm Foder och Elitlamm Analys – två
datorprogram som används för att kartlägga lammproduktionen på gården.
Det underlättar företagandet och ger möjligheter att hitta områden där
åtgärder behöver vidtas.

För mer information kontakta Magnus Jönsson,
tel 070-579 84 18,
e-post magnus@ostrasallerup.se

Skinnkvalitet
LRF har tillsammans med AB Tranås Skinnberedning genomfört en mindre
studie av skinnkvaliteten från inomhusuppfödda lamm av rasen
gotlandsfår.
Här
kan du läsa mer om projektet
.

För mer information kontakta Birgit Fag, tel 070-640 16 01, e-post birgit.fag@hush.se

Avel- och hälsoprojekt
Under 2010 fortsätter två omfattande projekt inom avel och hälsa inom
lammproduktionen. Projekten genomförs av Svensk Mjölk och Svenska
Djurhälsovården på uppdrag av LRF och Svenska Fåravelsförbundet.

I arbetet med den nya avelsvärderingsmodellen har det kommit fram ett
antal frågor från till exempel lammproducenter. Därför har
projektgruppen tagit fram ett stort antal frågor och svar
som presenteras här
.

För mer information om avelsprojektet kontakta
Jan-Åke Eriksson
08-790 58 67,
jan-ake.eriksson@svenskmjolk.se
För
mer information om hälsoprojektet kontakta
Sten-Olof Dimander 070-262
32 57,
sten-olof.dimander@svdhv.org
För
mer information om LRFs Kraftsamling Lamm
Erica Lindberg 08-787 51
74, 
erica.lindberg@lrf.se