Lunchmöte: Svensk standard för lammköttskvalitet samt mätmetoder för objektiva bedömningar av slaktkroppskvalitet

Digitalt lunchmöte i LRF Kötts regi den 13 mars kl 12–13.

LRF bjuder tillsammans med SLU, Svenska Fåravelsförbundet och Lammproducenterna till ett lunchmöte om den svenska standarden för lammköttskvalitet samt mätmetoder för objektiva bedömningar av slaktkroppskvalitet.

Program:
• Inledning, Fredrik Sundblad, LRF Kött
• Representant från SF/LP
• Katarina Arvidsson Segerkvist, forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara 

Du som deltar kan ställa frågor i chatten som vi efterhand lyfter till föredragshållaren. Mötet spelas in och kan ses i efterhand. 

Länk till mötet finns här.