Lunginflammation hos lamm

Problem med hostande får förekommer i en del besättningar. Provtagningen för att ta reda på vad som orsakar lunginflammationen är problematisk på levande lamm och resultaten är osäkra.

I detta projekt samlar Gård & Djurhälsan lammlungor med påvisad lunginflammation från slakterier och undersöker dessa närmare. Vid undersökningen ska prov tas för bakteriologisk undersökning, samt PCR-prov för att undersöka förekomsten av Mycoplasma. Lungorna ska även undersökas histologiskt.

Läs mer
Gård & Djurhälsan: Projekt – Lunginflammation hos lamm ››