Mellan 2016 och 2020 har antalet tackor och baggar ökat i Norrbottens län, Västerbottens län och Dalarna län

Källa Jordbruket i siffror
Antalet tackor och baggar har minskat de senaste åren. I hela Sverige har antalet minskat med 18 000 djur mellan åren 2016 och 2020, vilket motsvarar 6 %. Det finns tre län där antalet tackor och baggar har ökat. De är Norrbottens län, Västerbottens län och Dalarna län. Ökningen är störst i Norrbottens län där antalet ökat med 582 djur eller 21 %.

I övriga län har antalet tackor och baggar minskat. Antalet djur har minskat mest på Gotland följt av Västra Götalands län och Södermanlands län. Minskningen är störst i Gävleborgs län där minskningen är 20 %, följt av Södermanlands län där den är 17 %.

Det finns flest tackor och baggar i Västra Götalands län följt av Gotlands län och Skåne län. Knappt 40 % alltså fyra av tio tackor och baggar finns i dessa tre län. Antalet tackor och baggar är minst i Norrbottens län.

Läs mer om Utvecklingen av antalet tackor och baggar mellan åren 1981- 2020 här.

Text och grafik: Jordbruksverket/Jordbruket i siffror, Ann-Marie Karlsson

Söker du mer statistik? Kolla Menyvalet Övrigt/Statistik i Kunskapsbasen