Midsommar är betesmarkens blommor

Många av de blommor vi vill njuta av till midsommar finns på ängs- och betesmarker, så vilka är de här markerna och hur har de förändrats över tid?

Visste du att

  • Det finns mest ängs- och betesmark i Kalmar län. Landskapet Öland ingår ju i Kalmar län så Ölands alvarmarker räknas in i länet.
  • Mest skogsbete finns på Gotland.
  • Merparten av fäbodbeterna finns i Jämtlands län ( 8 000 hektar) och i Dalarna län ( 5 400 hektar)
  • Västra Götalands län är det län där andelen mosaikbetesmark är högst. 6 % av den totala ängs- och betesmarken är mosaikbetesmark i länet.
  • Ungefär en fjärdedel av slåtterängen i Sverige finns i Norrbottens län.

Lär mer om ängs- och betesmarker
Jordbruket i siffror: Midsommar är betesmarkens blommor ››


smultron

Foto Britta Wendelius