Miljöhusesynen är en lönsam affär

Nu finns en uppdaterad version av Miljöhusesyn 2011 i både pappersformat och www.miljohusesyn.nu

Med Miljöhusesyn går det enkelt att få reda på vilka regler som gäller för ett lantbruksföretag.

Miljöhusesyn är heltäckande inom områdena:

  • Miljö
  • Djurskydd
  • Foder- och livsmedelssäkerhet

Dessutom innehåller Miljöhusesyn vissa regler inom arbetsmiljö samt tvärvillkor och extra tvärvillkor som är kopplade till jordbrukarstöden.
Miljöhusesyn är framtagen av LRF i samarbete med Jordbruksverket och andra berörda myndigheter. I årets uppdatering har myndigheternas engagemang i form av granskning och påverkan av utformning av texterna ökat ytterligare. Flera faktatexter och frågor i checklistorna har arbetats om.

Miljöhusesyn på internet
På www.miljohusesyn.nu lägger man upp gårdens profil (var gården ligger, vilken djurproduktion som finns etc.), rätt frågor sållas fram och på så sätt behöver man bara se de frågor som lantbruksföretaget berörs av.
Antalet registrerade användare på www.miljohusesyn.nu har ökat med drygt 2000 sedan januari 2010. En bearbetning av informationstexterna på hemsidan har genomförts för att göra det lättare att hitta.
Den som tidigare är registrerad och har genomfört Miljöhusesyn 2010 och vet med sig att några stora förändringar inte har genomförts i lantbruksföretaget kan välja att bara gå igenom Nyheter 2011 samt Tvärvillkor 2011. Fler möjligheter att spara checklistor, faktatext, åtgärdsplan och avfallsjournal på den egna datorn eller skriva ut önskade versioner har skapats.

Nyttan av Miljöhusesynen
Sedan mitten av 90-talet har Miljöhusesyn varit länken mellan lagstiftningen och bonden. Miljöhusesyn är unik i sitt slag. Ingen annan bransch har något liknande verktyg.
Att använda Miljöhusesynen ger:
– bra kontroll över vilka regler som gäller
– mindre risk för tvärvillkorsavdrag
– mindre tidsåtgång och kostnad för tillsyn och kontroll
– möjlighet att vara bättre förberedd inför myndighetsbesök
Miljöhusesyn kan beställas från Distributionsservice, tel. 08-550 949 80 eller e-post: info@distributionsservice.se

Anna-Märta Hasselwander
projektledare
Tel 08–787 53 85
LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND