Miljöutredning föreslår ökad konsumtion av svenskt kött och mindre import

På onsdagen överlämnade Miljömålsberedningen sitt slutbetänkande för en samlad och långsiktig klimatpolitik till regeringen.

Ett av förslagen är att öka konsumtionen och produktionen av svenskt kött på bekostnad av importen. Det ger förutsättningar för lägre utsläpp globalt.

Läs mer
Svenskt Kött: Miljöutredning föreslår ökad konsumtion av svenskt kött och mindre import ››

Miljömålsberedningen ››