Mittnordisk Lantbrukshögskola – nya husdjursutbildningar

Nu kan du studera Husdjur – välfärd och produktion i Ås! Sista ansökningsdag är 1 juni.

Är
du bara allmänt djurintresserad eller vill du arbeta med lantbruk i
framtiden? Då är det här en utbildning som kommer att passa dig.

Hösten 2009 startar Högskolan i Nord-Tröndelag
(HiNT) en ettårig utbildning i Husdjur – förutsättningar och behov Ås,
utanför Östersund. Det blir ett parallellt årsstudium till de
husdjursstudier som sedan länge finns i Steinkjer, Norge.

Det
svenska årsstudiet och dess kurser går att läsa enskilt, men kan också
fungera som ingång till bachelorutbildningen Husdjur – välfärd och
produktion i Steinkjer.

För
att vara behörig till årsstudiet i Husdjur – förutsättningar och behov
krävs det ingen yrkeserfarenhet och behörighetskraven ska vara på en
sådan nivå att de inte stänger ute någon i onödan.

Årsstudiet
Husdjur – förutsättningar och behov är en mittnordisk utbildning. Det
innebär att lärare och litteratur kan vara både från Sverige och från
Norge. En del moment i utbildningen kommer även att genomföras
tillsammans med studenter i Steinkjer.

Det är HiNT som är formellt ansvariga för årsstudiet enligt norsk högskoleförordning.

Broschyr

Prospekt
Husdjur – förutsättningar och behov 60hp
Husdjur – välfärd och produktion 180hp

Anmälningsforulär
Husdjur – förutsättningar och behov 60hp
Husdjur – välfärd och produktion 180hp

Kontakt: Ida Olofsson 063-14 73 82, 063-16 14 11 eller 070-248 30 04 ida.olofsson@jll.se