Mutationer i ASIP och MC1R som påverkar ullens färg hos Gotlandsfår

Moa Eriksson som studerar husdjurgenitik vid SLU har skrivit ett kandidatarbete där hon studerat data från gotlandsfår och om det finns ett samband mellan mutation och den grå ullfärgen.

Gotlandsfår har avlats för en jämn och klar ull. Ullfärgen varierar mellan vit till svart, men marknaden önskar ull mellan ljusgrå och mörkgrå. Genom studier på gener associerade med ullfärgen blir det lättare att förstå deras roll vid pigmenteringen. Studien gjordes på 88 Gotlandsfår samt 41 avkommor och deras föräldradjur där en tidigare känd mutation i ASIP undersöktes för att se om mutationen har någon påverkan på nyansen av ullfärgen.

Läs studien här: Mutationer i ASIP och MC1R som påverkar ullens färg hos Gotlandsfår

Foto Elof Nilsson