Nationellt krisstöd, dispenser och undantag ska mildra effekterna av torkan

Pressmeddelande från Jordbruksverket
Efter tre månader med ovanligt varmt och regnfattigt väder står jordbruket inför stora utmaningar när det gäller djurhållning och växtodling. Jordbruksverket följer dag för dag utvecklingen och analyserar konsekvenserna för lantbruket för att kunna hitta lösningar som mildrar effekterna av torkan.

– Vi tar löpande beslut om åtgärder som ligger inom vårt ansvarsområde och försöker anpassa regler, villkor och krav efter de rådande omständigheterna, säger Bengt Johnson som håller ihop arbetet med torkan på Jordbruksverket.

Läs mer
Jordbruksverket: Nationellt krisstöd, dispenser och undantag ska mildra effekterna av torkan ››