Naturvårdsverket: Vargen inget stort hot mot näringsverksamhet

Den svenska vargstammen kan orsaka problem för bland annat djurägare, men som helhet orsakar den inte någon stor ekonomisk skada. Det skriver Naturvårdsverket i en ny rapport.

SR P4 Värmland: Vargen inget stort hot mot näringsverksamhet ››
Naturvårdsverket: Analys och redovisning av hur socioekonomin påverkas av en vargpopulation som har gynnsam bevarandestatus i Sverige ››