Norge: Fårnäringens krav på vargpolitiken

Norsk Sau og Geit (NSG), Norges Bondelag och Norsk Bonde- og Småbrukarlag träffade under förra veckan Klimat- och miljöministeriets statssekreterare Lars Andreas Lunde (H). Temat var kommande vargpolitik.

Näringens krav

  • Varken forskare eller NSG vill ha varg som föryngrar sig i Norge och de svensk-norska gränsflockarna ska räknas med i den norska förvaltningsplanen.
  • Ett klargörande om vilken betydelse Bernkonventionen har för förvaltning av varg efterfrågas.
  • Organisationerna förväntar sig att vargen trycks tillbaka i betesprioiterade områden. Man menar att det är viktigt att reglerna för detta är tydliga och att jakt prioriteras före betesperioden. Dessutom betonar man att det är viktigt att bete även inom vargzonen underlättas.

Norsk Sau og Geits styrelseledamot Pål Kjorstad visade på att den traditionella betesdriften i vargzonen nästan är avvecklad.
– Detta uppfattas som att vi har blivit rånade av staten på sin betesrätt. Vi ser också en ökad spridning av strövargar från Sverige, vars rörelsemönster är en växande utmaning för hela södra Norge.

Bondebladet: Her er sauenæringens krav til ulvemeldingen
Norsk Sau og Geit: Beitenæringas krav til kommende ulvemelding ››