Norge: Framgångsrikt fårprojekt

Ett framgångsrikt treårigt fårprojekt i Vest-Agder har gett fårnäringen framtidstro, samhörighetskänsla och optimism. 50 procent av länets fåruppfödare har deltagit i projektet.

De senaste åren har fylkets 43 lammuppfödarna byggt nya fårhus och investerat i befintliga för ca 100 miljoner NOK. Dessa byggnader bereder plats för över 6000 får.

Vest-Agder blev dessutom 2014 års bästa fylke genom att leverera 83,5 procent stjärnlamm till slakt. Förlusten av får och lamm på bete har visat en nedåtgående trend.

Fårprojekt som letts av Ove Myklebust har varit ett fruktbart samarbete mellan Norsk Sau og Geits distriktförening i Vest-Agder, Norsk Landbruksrådgiving Agder, Innovasjon Norge och landshövdingen. Projektet kommer att drivas vidare i mindre skala under 2015, bland annat med finansiering från flera av länets kommuner.

Bondebladet: Meir sau i Vest-Agder ››