Norge: Ökad kvalitet på lammkött

Årligen slaktas mellan 1,2 och 1,3 miljoner lamm i Norge, och hösten är högsäsong. Kvaliteten ökar; mer än 75 procent av lammen som levererats till Nortura uppfyller kraven på stjärnlamm. 1996 var andelen 24 procent.

Tyngre än 16,1 kg
Stjärnlamm (Stjernelam) är termen för slaktkroppar som motsvarar de angivna kraven på form, fett och vikt. Stjärnlammklassning ger ett tillägg på 2,50 NOK per kilo.

För att nå Stjärnlammstatus ska klassningen vara O+ eller bättre på EUROP-skalan. Vikten ska vara högre än 16,1 kg, och varken för mager eller för fet. Godkänd fettklassning ligger mellan 1+ och 3.

Mer handplockning
1998 fanns det 22.000 företag med får, nu är siffran 14.000. Den 1 januari i år bestod en genomsnittlig fårbesättning av 70 får under vintern, jämfört med 50 under 1998. Efterfrågan på lamm gör att det kunde ha producerats ytterligare 100.000 norska lamm.

Att kvaliteten har gått upp beror på ökad handplockning av slaktmogna lamm. De duktigaste fåruppfödarna skickar två tredjedelar av sina lamm till slakt direkt från betet.

Många fårbönder samarbetar i lammringar för att lättare kunna leverrera rätt antal lamm som håller rätt klassning.

Norrmän gillar lammkött
55 procent av tillfrågade norrmän säger att de äter lamm- och fårkött för den speciella och goda smakens skull.

De associerar lammkött med höst. Efter bär är lammkött höstens främsta smak, följt av svamp och viltkött. Norska lamm går ute och betar under hela sommarsäsongen och det är det som gör köttet så smakrikt, menar de flesta. 61 % uppger att frisk luft och norsk natur påverkar smaken positivt.

Bondebladet: Økende kvalitet på lammekjøttet ››
Översatt med Google ››