Norge: Vi måste vara stolta över det vi gör

Källa: Bondebladet
Bernt Skarstad, ledare för Nordland Bondelag, menar att lantbruksnäringen är dålig på att prata gott om sig själv.

– Vi måste se framåt, skjuta fram bröstet och vara stolta över det vi gör. Denna inställning kommer också smitta av sig till konsumenterna. Därtill måste vi naturligtvis arbeta för att höja intäkterna i branschen. Det arbetar vi med 365 dagar om året.

En undersökning gjord av Agri Analyse på uppdrag av Norges Bondelag visar att fyra av tio norska bönder inte tror att någon kommer att vilja överta och driva gården vidare. Störst är pessimismen i Skarstads del av landet, Vestlandet. Många vill inte ens att barnen ska ta över.

Statistik från SSB visar att antalet lantbruk har minskat med 38 % de senaste 25 åren.

Men Skarstad menar att det går att stärka återväxten, men bönderna måste själva lyfta fram fördelarna med att vara bonde. Och det behöver upprättas en "gårdssparing for ungdom" (GSU). Han lyfter också fram att det behövs mer forsknings- och investeringsmedel för att stimulera nyrekrytering till branschen.

– Tanken är att ungdomarna ska med hjälp genom skattelättnader för kunna spara kapital. Systemet kommer också att förbereda mentalt för att ta över en fastighet. Våra ungdomar får ofta ett bra jobb i 25-årsåldern – ofta inom oljesektorn. Där jobbar de tills de är runt 40, och sedan driver de gården i 20 år. GSU kommer att motivera människor att återvända till landsbygden, säger Skarstad.

Agri Analyses undersökning gjordes före fjolårets val och regeringsskifte. Fylkesledaren menar att det är svårt att säga om lantbruksministern Sylvi Listhaugs många utspel har fått bönder att kasta in handduken. Han hoppas att så inte är fallet.

– Jag hoppas att vi inte går in i en kollektiv depression. Vi har ansvariga politiker som ska lyfta näringen, och själva måste vi ta tag i det som är positivt.

De goda exemplen är viktiga menar Bernt Skarstad.

– Engagemang är smittsamt. Själv har jag turen att vara fylkesledare i Nordland, som har landets smartaste bönder. Nordland har producenter på topp-tio-listan i alla produktionsgrenar, och många av dem är ungdomar.

Läs hela artikeln
Bondebladet: – Må være stolt av næringen ››