Nu bildas LRF Kött

LRF har fattat beslut om att bilda LRF Kött och erbjuda intresseföreningarna Sveriges Grisföretagare, Sveriges Nötköttsproducenter, Svenska Fåravelsförbundet och Sveriges Djurbönder att ingå. Även slakteriföretag är välkomna att ingå i branschorganisationen om man så önskar.

Initiativet tas efter att LRF under två år tillsammans med Intresseföreningar och representanter för slakterier drivit en process för att samla köttbranschen i en mer samlad struktur utan att kunna nå enighet.

– Svensk köttproduktion har under många år haft en negativ volym- och värdeutveckling. Det finns därför ett stort behov av att kraftsamla resurser och påverkansarbete för att vända utvecklingen och skapa så bra förutsättningar som möjligt för att öka konkurrenskraft och lönsamhet och därmed nå tillväxt, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

Syftet med LRF Kött är att öka de svenska köttproducenternas och branschens konkurrenskraft och tillväxt genom att arbeta med köttspecifik näringspolitik, omvärlds- och marknadsanalys, kommunikation och initiera verksamhet som stödjer utveckling av marknad, företagande och primärproduktion.

LRF Kött inrättas som en enhet på LRF och en Köttdelegation med representanter från Intresseföreningarna och LRF styr verksamheten och beslutar om LRF Kötts inriktning, omfattning och prioriteringar inom ramen för tillgänglig finansiering. LRF Kött har uppdraget att företräde branschen och LRF i köttfrågor. Ansluter sig slakteriföretag har dessa även möjlighet att utse representanter i delegationen. Svenskt Kött AB erbjuds adjungeras till delegationen för att få en nära koppling till deras verksamhet. Slakteriföretagen har också påbörjat en process att bilda en gemensam organisation vilket kan underlätta samarbetet i framtiden.

LRF svarar för en grundfinansiering och satsar utöver detta 10 mkr i en extra tillväxtsatsning under förutsättning av en tydlig medfinansiering från branschen. LRF Kött bemannas från start med de personer som idag arbetar specifikt med köttfrågor på LRF och utnyttjar i övrigt tjänster från LRF.
 
– Genom att inrätta LRF Kött och en Köttdelegation skapas en tydlig plattform som om branschen så önskar kan utvecklas till en mer fullständig branschorganisation som inkluderar slakteriföretagen och den generella marknadskommunikationen av Svenskt kött, säger Helena Jonsson.

Beslutet presenterades i början av veckan för intresseföreningarnas ordförande och målet är att starta verksamheten 1 oktober.

– LRF tar genom beslutet ytterligare ett steg i att ge branscherna en tydlig plats i LRF och att utveckla LRF som ett paraply för det gröna näringslivet och på det sättet bidra till att skapa så bra förutsättningar som möjligt för lönsamhet och tillväxt i svensk livsmedelsproduktion säger LRFs VD Anders Källström.