Nu ska miniminivåer för rovdjuren beslutas

Nu påbörjas arbetet med att fastställa miniminivåer för björn, varg, järv och lodjur för samtliga län.

Miniminivåerna är en förutsättning för att Naturvårdsverket ska kunna delegera rätten att fatta beslut om licensjakt till länen och en grund för att länen ska kunna sätta förvaltningsmål för de olika arterna.

Länsstyrelsen ska lämna förslag till Naturvårdsverket om miniminivåer för de fyra stora rovdjuren, både för länen enskilt och för de tre rovdjursförvaltningsområdena senast 22 september 2014. Utifrån länsstyrelsernas förslag kommer Naturvårdsverket att fastställa miniminivåerna i oktober 2014 för att sedan kunna delegera rätten att fatta beslut om licensjakt till länen.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida ››