Ny epostadress till Svensk Dorperförening

Fnytt_rasfor

Svensk Dorperförening har ett nytt officiellt E-mail konto i föreningens namn. Alla styrelsemedlemmar har tillgång till detta konto och syftet med införandet är att vi skall kunna få kortare handläggningstider genom en ökad insyn i diskussioner samt att vi delegerar info till rätt person.

Vi uppmanar därmed alla till att i första hand kommunicera med föreningen genom denna mailadress: svenskdorperforening@gmail.com

Mvh
Svenska Dorperföreningen genom Helena Hepp