Ny standard för klassificering av svensk ull banar väg för ökade intäkter

En stor del av ullen som produceras i Sverige används inte, samtidigt som allt fler svenska företag vill köpa hållbar och lokalt producerad textilråvara. Hittills har det varit svårt att matcha tillgång och efterfrågan men nu sjösätter The Swedish Wool Initiative det första svenska klassificeringssystemet för ull. Förhoppningen är att fler svenska fårägare ska få avsättning för all ull och öka sina intäkter.

Med det nya klassificeringssystemet görs en första sortering av ullen redan på gården vid klippningstillfället vilket öppnar upp för ett bättre råvarupris. Råullen sorteras efter färg, ras samt tack-, bagg- eller lammull. Ju bättre ullen sorteras och märks upp, desto enklare blir hanteringen i sin tur hos en ullmäklare som samlar in ull från flera olika gårdar för att sälja vidare i större volymer.

Klassificering av ull innebär kort och gott att en ullmäklare undersöker råullens egenskaper och delar in den i olika kvalitetstyper. Varje kvalitetstyp sorteras därefter in i flera kvalitetsklasser utifrån exempelvis fiberlängd, finhet, färg och karaktär. Dessa egenskaper avgör tillsammans ullens potentiella användningsområden.

Klassificeringssystemet för svensk ull har tagits fram av The Swedish Wool Initiative, ett brett samarbete mellan aktörer från hela värdekedjan; ullspecialister, ullmäklare, fårklippare, lantbrukare samt varumärken inom mode, outdoor och textil. Standarden har börjat testas i praktiken av lantbrukare, ullmäklare och varumärken under 2023. Den svenska standarden kommer förvaltas och vidareutvecklas av intresseorganisationen Arena Svensk Ull.

Idag präglas den svenska ullmarknaden av många olika fårraser med olika typer av ull. Dessutom är många gårdar små och spridda geografiskt. Det nya klassificeringssystemet gör det möjligt att även samla in mindre mängder ull och klassificera den tillsammans för att sedan matcha utbud med efterfrågan från inköpare. Det här gör ullen mer attraktiv för svenska varumärken som gärna köper in större kvantiteter av jämn kvalitet, menar Johan Sidenmark som är projektledare för The Swedish Wool Initiative.

Mer information

En svensk ullstandard

Axfoundations pressmeddelande

Arena svensk ull

Röster om vår nya ullstandard

– Det här klassificeringssystemet kommer ge mig trygghet i arbetet med att hitta kanaler för att sälja all min ull. Jag ser det som en vändpunkt för den svenska ullen och en chans att ta vara på den fina resurs som den faktiskt är. Vi är ju i ett läge där vi måste ta tillvara på alla resurser vi har ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Tomas Olsson, lantbrukare på Norrby gård som redan testat att använda klassificeringen.

– Det här systemet gör det enklare och tydligare för våra ullköpare, säger Charlotte Jansson, ullmäklare på Västkustens Ullinsamling. Vi ser också att det finns stor potential även för ull som innehåller en stor andel organiskt material. Den kan användas som fyllning i jackor, till kamgarn eller till trädgårdsapplikationer. Vi vill hitta avsättning för alla typer av ull, fortsätter Charlotte Jansson.

– Äntligen har vi ett gemensamt språk för all ull i Sverige. Det underlättar samarbete längs hela värdekedjan, från lantbrukare, fårklippare och ullmäklare till inköpare på svenska företag. Klassificeringssystemet är helt enkelt en viktig möjliggörarare för att fullt ut kunna nyttja svensk ull som ett cirkulärt och hållbart material inom mode- och textilindustrin, säger Johan Sidenmark på Axfoundation.

Foto Axfoundation