Nya ekoregler vid inköp av avelsdjur

I år började den nya EU-förordningen om ekologisk produktion att gälla. Enligt det nya regelverket måste djurhållare med ekologisk produktion bland annat ansöka om individuellt godkännande vid samtliga inköp av icke-ekologiska djur. Undantag görs för inköp av djur av utrotningshotade raser.

Databas för ekologiska djur

Någon gång under hösten 2022 kommer databasen OrganicXlivestock att lanseras. Där ska uppfödare som har ekologiska djur att sälja kunna saluföra dina djur.

Om du söker nya avelsdjur till din besättning måste du först leta i databasen innan du ansöker om att få köpa icke-ekologiska djur. Endast med tillstånd från Jordbruksverket får du i undantagsfall ta in ett begränsat antal icke‑ekologiska djur för avel.

Konventionellt uppfödda djur av utrotningshotade svenska raser får köpas in för avelsändamål, utan att särskilt tillstånd krävs.

Ansöka om inköp av icke-ekologiska avelsdjur

Jordbruksverkets har en e‑tjänst där man kan ansöka om undantag för att få köpa in icke‑ekologiska djur till din besättning, om du inte får tag i ekologiska djur.

Skicka in ansökan i god tid, beslut ska ha kommit innan du för in djuren till besättningen.

Läs mer
Jordbruksverket: Regler och certifiering för ekologisk produktion