Nya regler om gödsel

Från och med den 1 mars 2022 börjar nya regler om gödsel att gälla. Det gäller bland annat att mängden kväve som du får tillföra vissa höstgrödor sänks från 40 till 30 kilo och att du ska ta hänsyn till markens möjlighet att leverera kväve till de växter du producerar.

Jordbruksverket: Nya regler om gödsel