Nya Zeeland: Tar vara på tillgångar hos exotiska raser

Brian Hales på Dannevirke farm har ett sort intresse för exotiska och vilda fårraser.

Han är femte generationens får- och nötbonde och intresset för exotiska får väcktes när hans bror Nigel drev ett ulltvätteri i Kazakstan. Hales berättar att de där arbetade med karakul-ull, som är en viktig ingrediens i Kazakstans berömda mattor. Hales såg fårens värde, skaffade sig några karakulfår, och utvecklade en egen flock.

Under åren som gått har Brian Hales förvärvat andra raser och framgångsrikt förädlat några av de mest sällsynta fåren i världen. Idag har han cirka 200 exotiska får, bland dessa gotlandsfår, samt några vilda sorter som han tycker är viktiga att bevara. Mest stolt är han fortfarande över karakulerna.