Nytt i årets avelsvärdering

Avelsvärderingen är ett samarbete mellan Svenska fåravelsförbundet, Elitlamm och Växa Sverige. Fåravelsförbundet är navet, Elitlamm har alla registreringar och sänder in dessa till Växa sverige som sedan gör alla avelsvärdeberäkningar. Förändringar, uppdateringar och dylikt sker i samarbete mellan de tre aktörerna.
Inför denna avelsvärdering har det arbetats med att förbättra avelsvärderingen för avkommor efter importerade djur (även embryon, sperma). Det har hittills bara gällt Texeldjur, men resultaten kommer att utvärderas för att se om detta även kan användas för andra raser där import förkommer.
Det som ändrats är bl a att importdjuren själva bidrar med härstamningsinformation, men de får inga egna avelsvärden förrän det kommer in information från deras avkommor. Växa har också delat in importdjur i grupper beroende på land, så att importdjurs avkommor bidrar med att bygga upp ett medelavelsvärde för landet.
Att beräkna avelsvärden för importdjur är mycket avancerat. För nötkreatur finns det en särskild organisation med över 10 anställda som jobbar med att översätta avelsvärden från ett land till ett annat.
Under arbetet med att förbättra avelsvärdena för avkommor efter importer fann Växa att spridningen på vissa egenskaper varit för hög för Texel. Det har gjort att det blivit djur som fått för höga eller låga avelsvärden för egenskaperna formklass slakt, fettklass slakt, antal levande födda första kull och senare kullar. Nu har spridningen justerats till 10 för dessa egenskaper.
Byte av version av avelsvärderingsprogrammet har gjort att Växa kunnat använda all tillgänglig data. Detta påverkar endast gotlandsfåren men det påverkar inte aktuella djur så mycket. Däremot kan äldre djur som tidigare inte fått avelsvärde ha fått det nu, samt att det kan ha skett en del förändringar på äldre djurs avelsvärden.
Alla avelsvärden är rasspecifika och kan inte jämföras mellan raser. Varje år ändras basgruppen som avelsvärdena jämförs med. I basgruppen finns djur som är födda 1-5 år före beräkningstillfället. I år är det alltså djur som är födda mellan 2019 till 2015.
Projektet med sammanfattande indexen som arbetats med under det senaste åren för Gotlandsfår och Finull är slutfört men kommer inte publiceras vid denna avelskörning. Arbetet har dragit ut på tiden och blev inte klart i tid till denna avelskörning.
Svenska Fåravelsförbundet
Mia Brandqvist
Juli 2020
loggor_avel2