Nytt om obduktionsverksamheten i Kristianstad och Skara

Från och med den 1 januari 2017 upphör Eurofins med sin obduktionsverksamhet i Skara och Kristianstad.

Detta påverkar dock inte själva obduktionsverksamheten som kommer att fortsätta som vanligt även efter årsskiftet, men i ny regi.

Kristianstad

Obduktionerna i Kristianstad tas över i Gård & Djurhälsans regi.

Kontaktuppgifter Kristianstad from den 1 jan 2017:
Veterinär Behzad “Modabber” (Modabberzadeh): tel. 044-100559, behzad.m@gardochdjurhalsan.se
Assistent Patrik Alm: tel. 044-100589, patrik.alm@gardochdjurhalsan.se

Obduktionsremisser skickas till:
obduktion.skane@gardochdjurhalsan.se
Postadres: Gård & Djurhälsan, Estrids väg 1, 291 65 Kristianstad

Skara

Obduktionerna i Skara tas över av det nybildade bolaget Animalycen AB.

Kontaktuppgifter Skara from den 1 jan 2017:
Veterinär Kerstin Ortman: tel. 0709-21 99 00, info@animalycen.se
Veterinär Hanna Arosenius: tel. 0709-21 99 01, info@animalycen.se

Obduktionsremisser skickas till:
info@animalycen.se
Postadress: Animalycen AB, Box 27, 532 21 Skara

Ny prislista

Från och med den 1 februari 2017 börjar SVA ta betalt för destruktion i samband med obduktion av lantbrukets djur.

Prislista och mer information förändringarna i Kristianstad och Skara på Gård & Djurhälsans hemsida:
Nytt om obduktionsverksamheten i Kristianstad och Skara ››

Allmän information om obduktion av får
Gård & Djurhälsan: Obduktion av får och lamm ››