Nytt om vall i Kunskapsbasen

Vallkonferens 2014
Författare: Nilla Nilsdotter-Linde, Gun Bernes, Marie Liljeholm, Rolf Spörndly
Utgivare: Organisationskommittén för Vallkonferens 2014, Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för växtproduktionsekologi, Rapport nr 18
Årtal: 2014
Via Epsilon

Betesblandning för får – undvik rörsvingel
Författare: Gun Bernes, Kjell Martinsson
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
Årtal: 2014
Via Epsilon

Allt om vall i Kunskapsbasen ››