Storbritannien: Överväg stödutfodring på betet

Brittisk artikel från Farmers Guardian om hur det speciella läget med foderbrist efter ett mycket blött 2012 och en extremt kall vår kan hanteras.

James Oddie, specialist på idisslare vid Dugdale Nutrition, menar att de utmaningar som vintern och våren 2013 bjudit på behöver mötas nu för att säkra både tackors och lamms hälsa och årets resultat.

Den sena våren gör att många bönder kommer att tvingas släppa ut tackor och lamm på närmast nakna beten, beten som inte räcker till för att försörja högmjölkande tackor. När lammens hunger driver dem till att ständigt försöka dia utsätts tackan för ökad mastit-risk. Hennes kondition kan också försämras mer än vad som är hälsosamt.

Fundera över att ge tackor och lamm tillskott, säger James Oddie. Fortsatt tillskott av kraftfoder kommer att hjälpa tackan att minska sitt energi-underskott. Om det inte är praktiskt möjligt att komplettera med kraftfoder finns foderblock och foderhinkar som kan den extra näringen. Stödfodring med ensilage eller hösilage kan lindra trycket gräset så att det får möjlighet att etablera sig.

Läs hela artikeln ››

För hjälp med översättning; Google Translate ››