Ökning av planerade djurskyddskontroller

Under 2016 nådde landets länsstyrelser för första gången målet att genomföra lika många planerade djurskyddskontroller som anmälningskontroller, visar Jordbruksverkets sammanställning av djurskyddskontrollerna under 2016.

Jordbruksverkets årssammanställning visar att det gjordes10 899 djurskyddskontroller under 2016, en minskning med omkring 1000 kontroller.
–­ Jag ser flera anledningar till detta. Den främsta är sannolikt att anslagen till länsstyrelsernas djurskyddsarbete minskade inför 2016. Detta justerades i vårpropositionen, men innebar att många länsstyrelser hade mindre personalresurser på området under delar av året, säger Jenny Larsson.

Anmälningsärenden tar fortfarande mycket resurser i anspråk. Under 2016 kom nästan 13 000 anmälningsärenden in till länsstyrelserna, 45 procent av de kontrollerna som följde var utan anmärkning.
Jordbruksverket konstaterar att det är stora skillnader mellan de olika länsstyrelsernas resursåtgång och måluppfyllelse. Det finns exempel på län som utmärker sig med mycket goda siffror och effektivt användande av sina resurser.

Hela artikeln
Länsstyrelsen i Skåne län på Mynewsdesk: Ökning av planerade djurskyddskontroller ››

Se också
Jordbruksverket: Färre djurskyddskontroller under 2016 ››